هلند

هلند با داشتن سطح رفاه بالا ،امنیت،درآمد، اقتصاد قوی و داشتن نرخ بیکاری کم، یک از کشورهای مطرح در مهاجرت پذیری در این چندین سال اخیر بوده است.

جمعیت

0

میلیون نفر

واحد پول

یورو

مساحت

42

km^2

پایتخت

آمستردام

تماس تلفنی

phone_in_talk

تماس تلفنی

phone_in_talk