فرانسه

فرانسه بزرگترین کشور در غرب اروپاست، این کشور بعنوان یکی از ابرقدرت های جهانی، و مدت طولانی است که نقش فعال در امور جهانی ایفا کرده است و یکی از اعضای اتحادیه اروپاست و بخشی از منطقه شنگن اتحادیه اروپا است، فرانسه از جمله کشورهایی است که در طول تاریخ همواره پذیرای مهاجران فراوانی از سرتاسر جهان بوده و هست.این کشور در زمینه های گوناگون نظیر هنر،فرهنگ،صنعت و تولید، اقتصاد و سیاست فعال می باشد.

جمعیت

0

میلیون نفر

واحد پول

فرانک

مساحت

644

km^2

پایتخت

پاریس

تماس تلفنی

phone_in_talk

تماس تلفنی

phone_in_talk