انگلستان

مهاجرت به انگلستان از سال 1945 آغاز شد. به گونه ای که در سال های 2002 الی 2010 در حدود 70 درصد از سهم رشد جمعیت با ازدواج مهاجرین شکل گرفته است. این بدین معناست که کشور انگلستان کشور مهاجر پذیری می باشد.

جمعیت

0

میلیون نفر

واحد پول

پوند

مساحت

130

km^2

پایتخت

لندن

تماس تلفنی

phone_in_talk

تماس تلفنی

phone_in_talk