ترکیه

ترکیه، نه از دوران جدید بلکه از گذشته مکانی مناسب و مورد توجه برای کشورهای دیگر و همسایگانش از جمله ایران برای مهاجرت بوده است، کشوری با اقتصاد پایدار، سیستم آموزش عالی و استاندارد زندگی در سطح بالا

جمعیت

0

میلیون نفر

واحد پول

لیر

مساحت

783

km^2

پایتخت

آنکارا

تماس تلفنی

phone_in_talk

تماس تلفنی

phone_in_talk