بلژیک

بلژیک، از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپاست که با شرایط فعلی آن، یکی از بهترین کشورها برای مهاجرت می باشد، در این کشور سه زبان فرانسوی هلندی و آلمانی رواج دارد. کشوری با سطح رفاهی خوب و اقتصاد پایدار.

جمعیت

0

میلیون نفر

واحد پول

یورو

مساحت

30

km^2

پایتخت

بروکسل

تماس تلفنی

phone_in_talk

تماس تلفنی

phone_in_talk